จากครูคนหนึ่งในโรงเรียนเล็กๆที่มีวิธีการสอนที่ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากๆเป็นเรื่องง่ายๆในแต่ละบุคคล

จนมีผู้ปกครองหลายคนอยากให้ลูกได้เรียนกับครูโซ่ แต่ด้วยระบบราชการ การจัดคาบสอน ทำให้หลายคน หลายโรงเรียนไม่มีโอกาสได้เรียน และขอให้ครูโซ่ ช่วยมาสอนเสริมให้เด็กๆในบ้านของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ

ประวัติครูโซ่

ปี 2554 ผู้ปกครองหลายคนได้เชิญให้ครูโซ่ไปสอนตามบ้านของนักเรียน

จุดเริ่มต้นจากเด็ก2คน คนพี่จากเด็กไม่เรียนหนังสือ สอบติดเทคนิคการแพทย์ คนน้องจากเด็กที่ไม่ได้อยู่สายวิทย์-คณิต ม.ต้น จากโรงเรียนธรรมดา สอบติดห้องวิทย์-คณิต ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด จากนักเรียนที่ไม่เก่ง กลายเป็นนักศึกษาแพทย์และอีกมากมาย

ทำเนียบนักเรียน

จากผลผลิตที่ครูโซ่อยากให้ทุกคนเรียนเก่งอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้ปกครองถึงกับขอสร้างห้องเรียนที่บ้านตัวเองเพื่อให้ครูโซ่ได้ใช้สอน

แต่ครูโซ่ไม่ขอยึดติดที่ใดที่หนึ่ง ครูโซ่ขี่มอเตอร์ไซต์ ตระเวนไปสอนตามบ้าน ตามใต้ถุนโรงเรียนต่างๆ ฝนตก ตากฝน แดดออก อยู่2 ปี นักเรียนรุ่นนั้นจึงขอให้ครูโซ่ เปิดสถานที่ ที่จะเป็นศูนย์รวมของนักเรียนทุกโรงเรียน     ปี2556 ครูโซ่จึงตัดสินใจลงทุนเช่า ห้องแถวเล็กๆในซอย 1ห้องเพื่อเปิดสอนวิชาคณิตแบบสองภาษา TSOMATH 

จากนักเรียน2คนแรก เพิ่มเป็น27คน และกลายเป็น50 คนต่อเดือนใน 3ปี   TSOMATH  ของครูโซ่ สร้างมาเพื่อเป็นแหล่งรวมนักเรียนทุกโรงเรียนในละแวกอำเภอแกลง  โดยใช้ค่าสอนจากผู้ปกครอง รวมกับเงินเดือนครูของตัวเองมาจ่ายค่าบริหารทั้งหมด

ผมเชื่อว่าเด็กที่ดื้อหรือเกเร ถ้าเขาตั้งใจและสนใจสิ่งได้แล้ว เขาจะทำมันได้ดี

ถ้าคนถามผมว่าไหนละหลักฐาน นี้ไง ผมคนที่ยืนอยู่หน้าคุณนี้แหละ

ปี 2557 ผู้ปกครองหลายคนเริ่มสอบถามครูโซ่ว่า ไม่อยากให้เด็กเดินทางจากที่นี่ไปที่โน้นนี่นั้นแล้ว ครูโซ่ช่วยหาครูวิชาอื่นๆมาด้วยได้หรือไม่ จะได้มาที่นี่จบที่เดียวเลย ครูโซ่จึงเริ่มรับครูเข้ามา

      กว่าเราจะได้ครูมา 1 คน ครูโซ่มีการคัดกรองครูตั้งแต่

  • ส่งใบสมัครดูผลการเรียน
  • ตรวจสอบประวัติ
  • ดูไลฟ์สไตล์ไม่มีการโพสต์เรื่องราวอบายมุข
  • สอบข้อเขียน รับที่คะแนนเกินเกณฑ์ 90% ด้วยการสอบระดับชาติ
  • และสอบสอนสดกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเกินเกณฑ์ 90%

เมื่อผ่านครบจึงทำสัญญาการการสอน โดยมีการคัดกรองและสอบวัดระดับอยู่เรื่อยๆ ทุกๆเดือนจะมีผู้สนใจเข้าสมัครสอบเข้าศูนย์การเรียนรู้ของเราอยู่ตลอดเวลา

เพราะครูโซ่ค้นพบว่าการเรียนให้เก่งสำคัญที่ผู้ถ่ายทอด และคนที่มีเจตคติต่อนักเรียนที่ดีเหมือนกับเจตนารมณ์ของครูโซ่ คือ

”สร้างสถานที่ ที่นักเรียนได้เรียนเก่งอย่างมีความสุข”

ปี 2558 นักเรียนเราไปติดคณะต่างๆเรียนได้เกรดขึ้นชัดเจนเห็นผล ทำให้ผู้เรียนเพิ่มขึ้นเป็นหลัก100 ต่อเดือน คุณแม่นักเรียนท่านหนึ่งที่ส่งลูกมาเรียนกับครูโซ่ เห็นว่าห้องแถวมันแคบมาก จุเด็กไม่ได้แล้ว มันมากเหลือเกิน

คุณแม่ท่านกำลังซื้อตึกให้คนเช่าเลยเสนอครูโซ่ว่าย้ายไปตึกคุณแม่มั้ย  เพราะคุณแม่อยากให้มีที่สอนเสริมอย่างนี้ในสามย่าน ครูโซ่ชั่งใจอยู่นานจึงตอบตกลงทั้งที่ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้น

โดยคิดอย่างเดียวว่าเด็กๆในสถาบันจะได้มีที่อยู่มากขึ้น คุณแม่นักเรียนก็ใจดีมาก เรียกได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงในสถาบันครูโซ่เลย     เพราะคุณแม่ทำทุกอย่างให้หมดที่สถาบันควรมี ตอนนั้นครูโซ่ต้องหาเงิน สองแสนกว่าบาทมาเพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้าตึกเพียงเพื่อให้เด็กๆของเค้ามีสถานที่เรียน

จน เข้าปีที่5  ของเรา บ้านครูโซ่ KRUSO TSOMATH CENTER เรามีครูติวเตอร์มืออาชีพ ทุกสาระวิชาที่ดูแลนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ TOEIC PAT TCAS และเรามีระบบการเรียนทั้งห้องสด ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เรามีครู 9 คน และนักเรียนผ่านสถาบันเรามา1000กว่าคน จากทั้ง ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อผู้ปกครองต่างจังหวัดไกลอยากเรียนกับบ้านครูโซ่

แต่ไม่อยากเรียนเทปอยากเรียนสดออนไลน์

ครูโซ่จึงได้สร้างห้องเรียนL2L ที่ใช้ระบบการสอนออนไลน์ เป็นที่แรกๆของประเทศ ห้องเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนและครูสามารถมาเจอกันได้ในห้องเรียนเสมือนจริง จนปัจจุบันเรามีผู้เรียนมากกว่า200 คนต่อเดือน ที่ให้เราดูแล ให้เราช่วยสานฝันในเส้นทางของทุกคน เก่ง อย่างมีความสุข คือหัวใจของเจตนารมณ์อันสูงสุดของบ้านครูโซ่

ผมอยากสร้างห้องเรียนแห่งความสุขจริงๆของเด็กๆ

ปี 2562 ครูโซ่เริ่มเล็งเห็นแล้วว่า หากเป็นราชการต่อไป คงไม่มีเวลาได้ดูแลนักเรียนอีกหลายโรงเรียนทั้งประเทศ ตามเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของตนเองที่ตั้งไว้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นครู

             ที่ต้องการออกไปสอนฟรีตามจังหวัดต่างๆ และเริ่มทำโครงการ 77 จังหวัด 77 ความสุขในการเรียน

            เค้าหันหลังให้กับระบบราชการเพราะเชื่อว่าถ้ายังคงเป็นครูอยู่ในระบบราชการจะไม่มีทางที่เปลี่ยนครูและวิธีการสอนทั้งประเทศได้ เพราะถูกขับเคลื่อนไปด้วยระบบเดิมๆ ที่ไม่มีใครกล้าจะเสี่ยงทำ  ครูโซ่ตัดสินใจลาออกจากราชการมาเพื่อทำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  รวบรวมครูที่มีทัศนคติตรงกัน ออกเดินทางไปสอนตามจังหวัดต่างๆ ช่วยสอนครู ดูแลนักเรียนของเขา เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ถ้าครูผู้สอนมีความสุข มีเวลาเตรียมการสอน เงินเดือนที่เหมาะสมกับศักยภาพของเขา  และมีหัวใจของความเป็นครูที่อยากถ่ายทอดอย่างเต็มเปี่ยม จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างก้าวกระโดดอย่างมีความสุข   ประกอบกับที่ภรรยา (ครูทาวน์ บุญญรัตน์) ที่ดูแลศูนย์การเรียนทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆ ครูโซ่จึงตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อมุ่งสร้างสถาบันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยสร้างที่ อ.แกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวคิดที่ว่า ที่นี่ มีที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งทะเล และสวนผลไม้ ที่จะทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้พักผ่อนหลังเรียนเสร็จ โดยสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรใน ชื่อ

                        KRUSO HAPPINESS Learning Center

อ่านรายละเอียดมากขึ้น

“เพื่อออกไปเผยแพร่วิธีการสอนแห่งความสุข“

เพราะเชื่อว่าเพียงแค่บางห้องหรือบางคนได้เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์คงไม่พอ

ครูโซ่จัดทำโครงการ 77 จังหวัด 77 ความสุขแห่งการเรียน เพื่อพาความสุขของการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนหลากหลายจังหวัดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยการศึกษาในอีกเส้นทางหนึ่ง

2564 เนื่องจากนักเรียนของศุนย์การเรียนของเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับนักเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทางครูโซ่และครูทาวน์จึงตัดสินใจ ไปเช่าและสร้างในที่บริเวณที่ดินของพ่อของภรรยา  เพื่อที่จะสามารถขยายทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรได้ในอนาคต

ที่มีทั้งร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านเครื่องเขียน มุมพักผ่อนให้นักเรียนและผู้ปกครอง  อีกมากมาย และเป็นการรองรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต