กรณีลืมรหัสผ่าน ให้นักเรียนแจ้งไปยังปุ่มลืม ลืมรหัสผ่าน แล้วส่งข้อความหาเพจ แจ้ง user ที่สมัคร พร้อมทั้งอีกเมลล์ที่ใช้สมัคร ทางครูจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ ให้เข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่แล้ว ทำการเปลี่ยนรหัสครับ