happiness

Learning

เพราะเราพิสูจน์และพบว่า การเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด

เกิดจาก ครูเก่งและถ่ายทอดดี+กระบวนการสอนที่ยอดเยี่ยม +การเรียนรู้ที่มีความสุขของแต่ละคน

เราจึงคัดเลือกครุที่สุดยอด มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างห้องเรียนแห่งความสุขสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ที่ครูโซ่ เราดูแลนักเรียนตามสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียน

ไม่ว่าคุณจะอยากเรียนเรื่องอะไร อยากเรียนต่อที่ไหน มีความฝันอยากเป็นอะไร

ที่ครูโซ่ เราจะทำฝันนั้นให้ทุกคนเป็นจริง อย่างมีความสุข

ผลสัมฤทธิ์ของเรา โทรหาเรา

ระดับชั้นที่สอน

สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ อนุบาล1 –  ปี.1 เพื่อ เพิ่มเกรด 4 ทุกระดับชั้น, ติวสอบเข้า ม.1, ติวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ/MWIT/KVIS, ติวสอบ 9 วิชาสามัญ,

ติวสอบ GAT/PAT  SAT MATH level 1 , SAT MATH level2

 GAT ENG, GAT เชื่อมโยง กสพท


วิชาที่สอน

ประกอบด้วย คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาไทย

ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Latest news