การสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ในระบบ TCAS: การเปรียบเทียบระหว่างการสอบแบบกระดาษ และการสอบแบบคอมพิวเตอร์

การสอบในระบบ TCAS ได้มีการนำเสนอรูปแบบการสอบใหม่ คือ การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเริ่มใช้งานในปี TCAS66 และได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้สมัครสอบ ทำให้ทปอ. ตัดสินใจจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในปีนี้ต่อเป็นปีที่สอง แต่ทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? มาดูกัน!

คุณสมบัติ/วิธีการ การสอบแบบกระดาษ 📝 การสอบแบบคอมพิวเตอร์ 💻
วิชาที่สอบ ทุกวิชา 📘 TGAT/TPAT2-5 และ A-Level (เฉพาะ 3 วิชา) 📚
สถานที่สอบ โรงเรียน 🏫 มหาวิทยาลัย 🏢
เครื่องมือในการเขียนคำตอบ ดินสอ ✏️ คลิกเลือกคำตอบ 🖱️
วิธีการทำข้อสอบ ฝนด้วยดินสอ ✍️ คลิกเลือกคำตอบ, ข้ามข้อ, ย้อนกลับได้ 🔍
การตรวจสอบสถานะการทำข้อสอบ ไม่มี ❌ ในระบบมีส่วนที่ให้ดู 📊
การส่งข้อสอบ กรรมการคุมสอบเดินเก็บกระดาษ 🚶‍♂️ กด “ส่งข้อสอบ” ด้วยตนเอง 👆
การประกาศผล หลังจากสอบประมาณ 1 เดือน ⏳ หลังสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ⌛️
สนามสอบ 188 แห่ง (ปีที่ผ่านมา) 🌍 15 แห่ง (ปีที่ผ่านมา) 📍
ข้อแม้ วิชาที่สอบวันเดียวกันต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน 📌 วิชาที่สอบวันเดียวกันต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน 📌

 

การสอบแบบคอมพิวเตอร์ให้ความสะดวกในการเลือกคำตอบ ลดโอกาสที่จะฝนผิด และเร็วกว่าการใช้ดินสอฝน นอกจากนี้ยังสามารถย้อนกลับไปทำข้อที่ข้ามไปได้ แต่สำหรับการสอบแบบกระดาษ น้องๆ จะได้รับประสบการณ์การสอบแบบดั้งเดิม ที่ต้องฝนคำตอบด้วยดินสอ และมีกรรมการคุมสอบเดินเก็บกระดาษคำตอบ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจการสอบในระบบ TCAS ควรศึกษาและเลือกวิธีการสอบที่เหมาะสมกับตนเอง และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบและกำหนดการสมัครสอบในแต่ละปี

FAQs:

 1. TGAT/TPAT และ A-level คืออะไร?
  TGAT/TPAT และ A-level เป็นการสอบที่ใช้ในระบบ TCAS สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 2. TGAT TPAT A-level สอบได้กี่ครั้ง?
  TGAT/TPAT และ A-level สอบตามกำหนดการของ TCAS ซึ่งมีการประกาศกำหนดการสอบทุกปี
 3. TGAT TPAT A-level สอบตอนไหน?
  TGAT/TPAT สอบในช่วง 29 ต.ค.-5 พ.ย.66 และ A-Level สอบในช่วง 1-10 ก.พ.67
 4. TGAT TPAT จำเป็นต้องสอบทุกคนไหม?
  ไม่จำเป็น น้องๆ สามารถเลือกสอบวิชาที่ต้องการตามความสนใจและความต้องการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

#การสอบTCAS #TGAT #TPAT #การสอบแบบคอมพิวเตอร์ #การสอบแบบกระดาษ