เล่น+คิด=รู้

เพราะเรารู้ว่าการเรียนผ่านกิจกรรมนั้นส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนของเด็กได้ดีที่สุด ที่ KRUSO   (ครูโซ่)  จึงรับจัดค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ด้วยกระบวนการค่ายพักแรม ควบคุมโดยผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรมและจัดค่ายเยาวชน  ด้วยสุดยอดทีมงานคุณภาพ สร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก

ที่ครูโซ่เราดำเนินกิจกรรมให้ท่านได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน รูปแบบครึ่งวัน เต็มวัน หรือแม้แต่ค่ายค้างคืน ทั้งในและนอกสถานที่  ในบรรยากาศใกล้ทะเล อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เพียงแต่สามารถจัดให้กับเด็กนักเรียน แต่ยังสามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้อีกด้วย

เป็นค่ายที่สนุกมากๆเลยค่ะ ครูโซ่และทีมครู พาทำกิจกรรมสนุกและได้เรียนรู้แบบไม่รู้ตัวเลย

น้องฝน / อัสสัมชัญ ระยอง

เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากครับ ครูโซ่และทีมงานมีเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาผสมผสานกิจกรรมได้อย่างสนุกและน่าตื่นตาตื่นใจกับนักเรียนของเรา

ครู

เคยเจอแต่ครูโซ่ในทีวี ตัวจริงสนุกมาก ทั้งกิจกรรม และความรู้ แน่น ครบ ใครบอกว่าแค่สนุก ไม่จริงเลยครับ ที่ครูโซ่ ทำให้ผมชอบเรียนขึ้นมาเลยครับ

น้องโด้ / มัธยมปลาย

เพราะเรารู้ว่าการเรียนผ่านกิจกรรมนั้นส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนของเด็กได้ดีที่สุด

ที่ KRUSO   (ครูโซ่)  จึงรับจัดค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ด้วยกระบวนการค่ายพักแรม ควบคุมโดยผู้ชำนาญการและจบสาขาตรงด้านการฝึกอบรมและจัดค่ายเยาวชน 

ด้วยสุดยอดทีมงานคุณภาพ สร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก

ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายภาษาอังกฤษ english camp ค่ายวิชาการรวมวิชา

ค่ายวิชาการติดทะเล กิจกรรม สนุก

อยากให้ครูโซ่ไปจัดค่ายให้แล้วใช่มั้ย?

บอกเราว่าต้องการอะไร

“โปรดให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของค่ายจำนวนและช่วงชั้นผู้เข้าร่วมช่วงเวลาและระยะเวลาที่ต้องการจัดกิจกรรมที่สนใจหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการให้เราออกแบบ”